Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
02.04.2007 00:16 - Финансиране на мрежа от социални услуги
Автор: tangram Категория: Бизнес   
Прочетен: 1213 Коментари: 0 Гласове:
0169 млн. евро за проекти на специализирани предприятия и кооперации за хора с увреждания Съвместно с екип от експерти на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) вестник Капитал представя приоритетите на оперативната програма "Развитие на човешките ресурси". В нея е концентриран над 1.213 млрд. евро финансов ресурс за седемгодишен период, като 85% от средствата са предоставени по линия на Европейския социален фонд, а останалите 15% са от държавния бюджет. Това е втората от седемте оперативни програми, по които България ще усвоява средства от структурните и Кохезионния фонд на ЕС от 2007 г. до 2013 г.

---

Предоставянето на социални услуги от частния и от публичния сектор постави началото на социалната икономика. Направленията за нейното развитие са свързани основно с предоставянето на широкоспектърни социални услуги и създаване на социални предприятия.

Все още този процес е в началото на своето развитие и сериозно внимание трябва да се обърне върху конкурентоспособността и устойчивостта на този вид услуги и върху предприятията, които предоставят услугите. Преимуществата от развитието на социалните предприятия са в две направления: социални и икономически. Социалните се изразяват във възможностите за интеграция и заетост на хората в неравностойно положение, социалното включване и натрупването на социален капитал. Икономическите се измерват с допълнителния ресурс, който се генерира в социалния сектор, и се намаляват субсидиите и социалните плащания.

Кооперации и специализирани предприятия

Една от възможните форми за участие в трудова дейност на хората с увреждания е чрез кооперациите и специализираните предприятия, на които държавата ежегодно предоставя финансиране на проекти на конкурсни начала. Ефектът от дейността на специализираните предприятия и кооперации е двупосочен. От една страна, социалната интеграция се осъществява чрез реализиране на пазара на труда на хора със специфични възможности, а от друга - създават се условия за добра практика за развитие на предприемачеството в социалната икономика. Съществуващите предприятия и кооперации се вписват в регистър, поддържан от Агенцията за хората с увреждания. Към момента са регистрирани 115 специализирани предприятия и кооперации.

В рамките на Приоритетно направление 5 - "Социално включване и насърчаване на социалната икономика", на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" е предвидена подкрепа за социално включване на уязвими групи чрез развитие на мрежа от социални услуги, насърчаване на социалното пред­приемачество, повишаване и продължаване на трудоспособността чрез по-добро здраве. За постигането на тази цел в бюд­жета на оперативната програма са предвидени 169 941 741 евро за седемгодишния период. С планираните средства ще се осъществят инвестиции за защитени работни места, адаптиране на средата, за социалните предприятия, ремонтни дейности, закупуване на компютри и друго оборудване. Петото приоритетно направление ще бъде управлявано от Агенцията за социално подпомагане към министъра на труда и социалната политика в качеството и на междинно звено на оперативна програма "Развитие на човешки ресурси".
Първата от трите облас­ти на интервенция в рамките на това приоритетно направление има за цел да се насърчи развитието на социалната икономика и да се инвестира в социален капитал. Индикативните операции, които ще бъдат изпълнявани, са обособени в две основни групи за подкрепа:
- за съществуващи специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания и социални предприятия чрез развиване на социално предприемачество
- за създаване на нови социални и специализирани предприятия и ко­операции на хора с увреждания и за активизиране на общностни инициативи, които да допринасят за повишаване равнището на социалния капитал като иновативен производствен фактор.

Специализираната заетост

дава възможност на хората с увреждания да извършват реална трудова дейност, докато специализираните трудови дейности по своята същност са социални услуги, които имат за цел да се даде възможност на хората с увреждания да извършват дейност, от която не се очаква търговски продукт или услуга с реален икономически принос. В обхвата на специализираните трудови дейности попадат лицата, които не могат да работят в обичайна среда и нямат шансове за трудова реализация. Ангажирането на тези хора в подобни дейности им дава възможност за социални контакти, осмисля тяхното ежедневие, получават правомощия и респективно отговорности. От друга страна, за техните близки това е реална възможност да работят и да се усъвършенстват, което ще допринесе за повишаване на жизнения стандарт на техните семейства.

Подкрепата, насочена към специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания, към работодатели и социални предприятия е за създаване на благоприятна, достъпна и здравословна специализирана работна среда за целевите групи. Ще бъдат провеждани мотивационни обучения за хора с увреждания в специализирана работна среда за придобиване на умения за активно поведение и трудова дейност.

Предвижда се да бъдат финансирани обучения за повишаване на управленските и бизнес уменията и внедряване на добри практики в социалните предприятия, кооперациите и специализираните предприятия за хора с увреждания. Ще бъде отделено внимание и на консултантски услуги за развитие на социално предприемачество и обучение и квалификация на хората, работещи в социалните предприятия, както и на тези, които имат желание да постъпят в тях.
Предвижда се и регулярно информиране на обществото относно възможностите и потенциала на социалната икономика, социалния капитал и общностните инициативи за установяване на равни възможности за хората от уязвимите групи и социалното им включване.

Доразвиване на социални услуги

Подкрепата за доразвиването на предоставяните социални услуги във вече съществуващите алтернативни форми и в специализираните институции се налага поради това, че въпреки постигнатото все още липсва добре разработена и разнообразна мрежа от социални услуги в общността, която да отговаря на съвременните изисквания. Необходимо е да се постави акцент върху предоставянето на услуги, основани на индивидуален подход и насочени към подобряване на личните умения на хората от уязвимите групи, за да бъде повишена пригодността им за участие в трудова дейност.

Финансиране от бюджета на оперативната прог­рама биха могли да получат и програми, подобряващи качеството на грижа в специализираните институции за деца и възрастни, като се акцентира на социалната, обучителната и трудовотерапевтичната работа с настанените в тях, за да бъдат те подготвени за извеждане от специализираните институции и интегрирането им в общността. Допълнителна подкрепа е предвидена за информиране на обществото за потребностите на хората с увреждания и тези в неравностойно положение и възможностите на различните социални програми и общностните инициативи за установяване на равни възможности за тях и социалното им включване и реализиране в област­та на социалната икономика.

*Авторът е директор на дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти" в МТСП

Информацията е от в.КАПИТАЛ


Тагове:   мрежа,


Гласувай:
0
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: tangram
Категория: Бизнес
Прочетен: 2520431
Постинги: 292
Коментари: 876
Гласове: 512
Архив
Календар
«  Септември, 2018  
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930