Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
18.03.2007 11:07 - Финансови инжекции за стартиращи предприемачи
Автор: tangram Категория: Бизнес   
Прочетен: 939 Коментари: 0 Гласове:
0Над 255 млн. евро за обучение в предприемачество и придобиване на квалификация от безработни Съвместно с екип от експерти на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) продължаваме рубриката "Как да се конкурираме в ЕС". В четири поредни броя на "Капитал" представяме приоритетите на оперативната програма "Развитие на човешките ресурси". В нея е концентриран над 1.213 млрд. евро финансов ресурс, като 85% са предоставени по линия на Европейския социален фонд, а останалите 15% са от държавния бюджет. Това е втората от седемте оперативни програми, по които България ще усвоява средства от структурните и Кохезионния фонд на ЕС от 2007 г. до 2013 г.
Акцентът в този брой е върху възможностите, които предоставя оперативната програма на бизнеса за създаване на нови работни места.


Въпреки устойчивото повишаване на заетостта през последните години се наблюдава негативна тенденция на намаляване броя на самостоятелно заетите лица в България. По данни на НСИ през 2005 г. самостоятелно заетите лица са били над 257 хил. души, или с 5.2% по-малко от 2003 г.
През разглеждания период само 8.6% от всички заети лица са били самостоятелно заети, докато в ЕС-25 този показател през 2005 г. е бил 15.6%. Съществуват редица сфери на дейност, предимно в сектор услуги, в които предприемаческата активност би могла да бъде повишена и едновременно с това да бъдат открити нови работни места.

Какъв бизнес предпочитат безработните

Според проведени изследвания в тази област около 5% (над 25 000 души) от регистрираните безработни имат нагласата да започнат свой собствен бизнес, като около 66% от тях смятат да разкрият нови работни места. Сред предпочитаните сфери на дейност в областта на услугите са търговия, ремонтни дейности, транспорт, бизнес услуги и информационни технологии. За да развият свой собствен бизнес, потенциалните предприемачи имат нужда преди всичко от подкрепа за осигуряване на начален капитал и обучение в следните области:
- управление на микро- и малка фирма
- обучение по предмета на дейност, която ще развиват
- обучение по финанси и счетоводство
- запознаване с европейските изисквания в конкретна област.
Поради тази причина в оперативната програма "Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013 г." са предвидени близо 255 милиона евро за стимулиране на заетост чрез развитие на предприемачеството и интегриране на уязвимите групи на пазара на труда. Специално внимание ще бъде отделено върху предоставянето на индивидуализирани услуги, включително подпомагане при търсене на работа, обучение и осигуряване на работа. Ще бъдат взети предвид потенциалът за самонаемане и създаване на бизнес, компютърна грамотност и умения за използване и прилагане на интелигентни компютърни технологии. Това ще доведе до интеграция на потенциалните предприемачи на пазара на труда, от една страна, а от друга - да бъдат създадени нови допълнителни работни места. Ще бъдат предоставени възможности на образовани млади хора да развият предприемаческа дейност, като по този начин се цели предотвратяване "изтичането на мозъци" от страната.
Предвижда се да се изпълняват три типа дейности: предоставяне на обучение за придобиване на предприемачески, управленски и бизнес умения, в т.ч. обучение за изготвяне на бизнес план, разработване на стратегия за развитие и управление на собствен бизнес, а така също и предоставяне на обучение по предмета на дейност, която ще развиват бъдещите предприемачи. Ще се насърчават иновациите и създаването на нови бизнес модели в областта на предприемачеството и ще се предоставя подкрепа на безработни лица за стартиране на свой собствен бизнес.

Специално внимание за младежите между 15 и 24 години

Изключително неблагоприятна характеристика на пазара на труда са високите коефициенти на безработица на младежите между 15 и 24 години. През 2005 г. той е 22.3%, въпреки значителното намаление в сравнение с 2000 г. (33.7%) все още стойността му е по-висока от средната за ЕС-25 за 2004 г., където тя е 18.7%.
При изпълнението на оперативната програма ще бъде обърнато специално внимание на достъпа до заетост на младите хора чрез облекчаване прехода от образование към работа, включително чрез професионално ориентиране, подпомагане за завършване на образование и достъп до подходящо обучение и стажуване, както и на конкретните мерки за увеличаване на участието на жените в заетостта.
В оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" е предвидено да се предоставят посреднически услуги за намиране на работа. Те са свързани с информиране и консултиране относно възможностите за мотивационно и квалификационно обучение, както и насочване към подходящи свободни работни места, в т.ч. по програми и мерки за заетост и обучение.

Стимули и за безработните над 50 години

В разпределението на безработните лица по степени на образование през 2005 г. най-висок е делът на лица със средно образование - 51.1%, след което е делът на лицата с основно образование - 28.2%, и най-нисък е делът на лицата с начално и по-ниско - 10.4%, и висше образование - 10.3%. Безработицата в голяма степен зависи от равнището на образование. Устойчива тенденция на пазара на труд в България е продължителната безработица.
За да бъде повишена пригодността за заетост на лицата от целевите групи, в т.ч. дълготрайно безработни и безработни над 50 години, ще се предоставя обучение по информационни и компютърни технологии и чуждоезиково обучение. Дейностите са насочени към създаване на заетост чрез осигуряване на чиракуване и стажуване след подходящо обучение, споделяне и ротация на работното място, предоставяне на стимули за наемане на работа, както и пряко създаване на нови работни места.
Въпреки положителната тенденция, която се наблюдава през последните години, на намаление на безработицата сред уязвимите групи в рамките на оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" са предвидени редица мерки и дейности, които улесняват достъпа на тези групи до пазара на труда. Сред най-уязвимите групи в анализа на оперативната програма са продължително безработни лица, безработни младежи, безработни над 50-годишна възраст, безработни лица с ниска степен на образование и безработни без специалност и професия.
В рамките на оперативната програма ще се финансират дейности, свързани с интегриране на уязвимите групи на пазара на труда и осигуряване на заетост, в т.ч. предоставяне на: посреднически услуги за намиране на работа, професионално информиране и консултиране, мотивационно обучение, обучение за придобиване на професионална квалификация, обучение за преквалификация, както и включване в подходящи програми и мерки за заетост.

*Авторът е директор на дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти" в МТСП

КАПИТАЛГласувай:
0
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: tangram
Категория: Бизнес
Прочетен: 2520431
Постинги: 292
Коментари: 876
Гласове: 512
Архив
Календар
«  Септември, 2018  
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930